LRTM nolikums


KĀ KĻŪT PAR LRTM DALĪBNIEKU?


Par tūres dalībnieku var kļūt ikviena golfa spēlētāja, kurai ir Latvijā izdota HCP karte ar aktīvu HCP (izņemot ārvalstu viesspēlētājus ar īpašu tūres orgkomitejas uzaicinājumu), kura ir sasniegusi pilnu 21 gadu vecumu un samaksājusi tūres gada licenci – 40 EUR.

Spēlētājai ļauts vienu reizi piedalīties LRTM posmā nemaksājot gada licenci.

Licences maksu var maksāt divās daļās pa 20 EUR, otro pusi samaksājot līdz 1. jūnijam.

Tūrē var piedalīties ar HCP, kas nav augstāks par 21.9 (spēlētāja ar augstāku HCP, bet ne augstāku par 36.0 tūrē var piedalīties un ir gaidīta, startē ar HCP 21.9).

TŪRES POSMI UN TO NORISE


Pieteikšanās un izloze
Turnīra posmiem, kas tiek aizvadīti Ozo Golf Club, Jūrmala Golf Club & Hotel vai Golfa Klubs “Reinis” spēlētājām jāpiesakās sistēmā Golfbox ne vēlāk kā līdz iepriekšējās dienas plkst.18:00. Plkst.18:30 pirms attiecīgā posma tiek veikta izloze, kas nosaka spēlētāju flaitus un starta laikus, kurus iespējams apskatīt sistēmā Golfbox un savā e-pastā.

Katrā regulārajā turnīra posmā ir limitēts spēlētāju skaits – 30. Papildus spēlētāji var tikt pievienoti ar Valdes akceptu un praktiskajām iespējām nodrošināt spēles apstākļus.

Spēlētājām nav tiesību patvaļīgi mainīt savus starta laikus un izlozē noteiktos flaitus.

Katrai spēlētājai uzsākot spēli ir jāpārliecinās, ka GameBook aplikācijā viņas uzrādītais HCP ir pareizs. 

Flaitā spēlētājas savstarpēji vienojas kura vada rezultātus aplikācijā GameBook (katrai spēlētājai jābūt izveidotam savam profilam) un kura GolfBox.

Pēc noklusējuma ieejas parametri GolfBox, ja tie nav mainīti ir: Lietotājvārds = LVXXYYY, kur XX ir kluba īpašais numurs, bet YYY spēlētāja licences numurs, parole: dzimšanas datums, piem. 220372. Ja spēlētājs nezina savus pieslēgšanās datus, tos var jautāt arī savā klubā.

Ja spēlētāja, kura ir pieteikusies attiecīgajam posmam, atsakās no dalības pēc pieteikšanās beigām vai neierodas uz savu startu, lai turpinātu piedalīties tūrē, tai jāsamaksā 10 EUR soda nauda.

No 2022. gada katra sezona Latvijā sākas ar LRTM iepriekšējās sezonas ČEMPIONU TURNĪRU, kurā dalību ņem vienīgi spēlētājas, kas uzvarējušas kaut vienā iepriekšējās sezonas LRTM posmā.

Papildus servisi

  • Par papildus maksu 5.00 EUR no spēlētāja var nokomplektēt sevis izvēlētu pilnu flaitu (3) par to informējot LRTM valdi ne vēlāk kā līdz iepriekšējās dienas plkst.18.00.
  • Spēlētājam ir iespēja pieteikties arī pēc pieteikšanās termiņa beigām, par to rakstot WhatsApp ziņu Posma koordinatoram (Golfbox publicēts atbildīgais un kontakti) spēlētājam tiek dota iespēja spēlēt, samaksājot servisa maksu 10 EUR. Šāda pieteikšanās nevar notikt vēlāk kā 2 stundas līdz turnīra sākumam. 

PIEZĪME: Gadījumā, ja attiecīgajā posmā kāda no ekstra opcijām nav vairs pieejama, turnīra sekretariātam ir tiesības spēlētājiem atteikt, atgriežot iemaksāto papildus samaksu un ielozējot spēlētājus standarta kārtībā.

Turnīru norise
Turnīri notiek Ozo Golf Club, Jūrmala Golf Club & Hotel (JGCH) un Golfa Klubs “Reinis” un tiek izsludināti attiecīgā turnīra oficiālajā tūres vēstnesī www.milgravis.com. Tūres posms tiek uzskatīts par notikušu, ja tajā piedalījušās ne mazāk kā 6 spēlētājas.
Turnīra formāts ir Stroke Neto, piemērojot slope, spēlējot saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem, laukuma vietējiem noteikumiem un tūres noteikumiem.

Regulāros turnīra posmus spēlē no sarkanajām izsitienu vietām (tee box).

Non-amateur statusa spēlētājas spēlē no zilajiem tee. Tiek piemērtos slope.

Profesionālas sportistes (PRO), spēlē no dzeltenajiem tee. Tiek piemērots slope.

  • Ozo GK no dzeltenajiem tee (slope);
  • Reiņa GK no dzeltenajiem tee (slope);
  • Jūrmalas GK no dzeltenajiem tee (slope = ar Ozo GK)

Kediji

LRTM posmos kediji nav atļauti.

Lielā Ķivere
Gatavojoties LGF (Latvijas Golfa Federācija) turnīriem sezonas laikā tiek aizvadīti nozīmīgi posmi no zilajiem tee box (profesionālām sportistēm no baltajiem) ar nozīmīgāku saņemto punktu daudzumu sezonas ieskaitē.

Dalības maksa un balvu fonds

Dalības maksa katrā regulārajā turnīra posmā, kas tiek novirzīta attiecīgā turnīra balvu fondam, ir 20.00 EUR.


Prize Money iekļūst 25% no visām  dalībniecēm, bet ne mazāk kā 3 dalībnieki. Ja 21 dalībnieks * 25% = 5,25. Prize Money iekļūst 5 spēlētājas (apaļojot visus nepilnos skaitļus uz leju). Dalībnieki, kas iekļuvuši Prize Money, bet ir ārpus labāko trijnieka, saņem atpakaļ standarta dalības maksu par turnīru, tātad par šādu summu samazinās Balvu Fonds posmā.
   25% tiek novirzīti tūres LF galā pasākumam.
   20.00 EUR – katrai pozīcijai, kas iekļuvusi Prize Money, bet ir ārpus labāko trijnieka.
   20.00 EUR par ‘closest to the pin’ (Ozo golfa laukumā 13.bedrītē / Jūrmala Golf Club 9.bedrītē / Reinis Golfa Klubs 5. bedrītē) ar nosacījumu, ka bumbiņa ir karodziņa radiusā. Ja neviens nav izpildījis šo kritēriju, attiecīgā summa tiek novirzīta LF galā pasākumam.
Atlikusī summa veido Balvu Fondu.

Balvu Fonda sadalījums katrā posmā: 
   1.vieta – 50% no Balvu Fonda (apaļots uz leju līdz skaitlim, kas dalās ar 5, atlikums Galā pasākumam)
   2.vieta – 35% no Balvu Fonda (apaļots uz leju līdz skaitlim, kas dalās ar 5, atlikums Galā pasākumam)
  3.vieta – 15% no Balvu Fonda (apaļots uz leju līdz skaitlim, kas dalās ar 5, atlikums Galā pasākumam)

Ja 1.vietu ar vienādu rezultātu dala divas vai vairāk spēlētājas, uzreiz pēc posma finiša tiek nozīmēta Sudden Death pārspēle uz 13.bedrītes Ozo Golf Club, uz 9. bedrītes JGCH un Golfa Klubs “Reinis” nepiemērojot HCP. Tā tiek atkārtota tik ilgi, līdz noskaidrots posma uzvarētājs.

Ja jebkuru citu vietu dala divas vai vairākās spēlētājas ar vienādu rezultātu, tad augstāku vietu naudas balvu sadalē iegūst spēlētāja ar zemāku HCP, Order of Merit punktus spēlētājām ar vienādu rezultātu posmā dala vienādās daļās.

Turnīra sponsors
Jebkurš var kļūt par LRTM tūres posma sponsoru, par to samaksājot 50.00 EUR naudā vai norēķinoties ar preci/produktu vai pakalpojumu, kura vērtība ir ne mazāka par 50.00 EUR. Tūres sponsoram ir tiesības posmu nosaukt pēc savas vēlēšanās. Nosaukumam ir jāatbilst ētikas standartiem.

Tūres sponsors savā īpašumā iegūst vienu (jebkuru pēc vēlēšanās) flaitu un patur tiesības to pilnībā nokomplektēt, arī gadījumā, ja pats tajā nespēlē.

Sponsoru samaksa naudā tiek novirzīta LF Galā pasākumam, izņemot, ja sponsors norēķinās ar preci/produktu – tas nonāk attiecīgā posma loterijas uzvarētājam (izņemot, ja tūres organizatori, vienojoties ar sponsoru citādi, vienošanās tiek izsludināta posma dalībniekiem pirms posma izspēles). Loterijā piedalās tās spēlētājas, kuras nav iekļuvušas prize money.

Tūres administrācija patur tiesības atteikt sponsoram.

TŪRES NOTEIKUMI

LRTM Tūre notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem, laukuma vietējiem noteikumiem un tūres noteikumiem.
Auta alternatīvais sods netiek piemērots: LRTM tūres mačos netiek piemērots laukuma lokālais noteikums E-5 ar iespēju ņemt alternatīvo sodu no sitiena autā. Jāvadās pēc Golfa Noteikumnu 18.1. punkta un bumbiņa jāsit no iepriekšējās sitiena izdarīšanas vietas, piemērojot vienu sodu.
Bumbas identificēšana : Spēlējot LRTM spēlētājai obligāti jāmarķē sava bumbiņa, lai būtu iespējams to identificēt. Ja nav skaidri redzama bumbas trajektorija un to nākas meklēt (rafā, mežā v.tml.), bumbiņa nevar tikt uzskatīta par tā spēlētāja bumbiņu, kas to pazaudējis, ja uz bumbiņas nav īpaša marķējuma – vairāk kā tikai bumbiņas ražotājs, modelis un rūpnieciski uzdrukātais numurs.

Rezultātu uzskaite
Turnīra laikā spēles rezultāts tiek uzskaitīts GameBook aplikācijā un GolfBox aplikācijā, spēlētāji reālajā laikā redz turnīra situāciju (var sekot līdzi Leaderboard). 

Pēc spēles spēlētājas ir atbildīgas par pareizu rezultātu nodošanu – salīdzinot GameBook un GolfBox sistēmās ievadītos rezultātus. Ja rezultāts nav nodots (ievadīts), spēlētāji saņem diskvalifikāciju.
Spēlētājai pēc 2.bedrītes ievades aplikācijā vairs nav tiesību GameBook sistēmā mainīt savu HCP. Par šī noteikuma pārkāpumu spēlētājs saņem diskvalifikāciju no attiecīgā turnīra. 

Ja spēlētājam ievadītas vismaz divas bedrītes un spēlētāja HCP ir nepareizs, tad:
a) ja spēlētāja HCP ir mazāks nekā viņa patiesais, viņš turpina spēli ar šo HCP un sodu nesaņem. 
b) ja spēlētāja HCP aplikācijā ir lielāks nekā viņa patiesais, beidzot spēli, spēlētājam rezultāts tiek pārrēķināts pēc viņa reālā HCP un rezutātam tiek pieskaitīti 2 soda punkti.

Spēles ētika
LRTM tūre iestājas par sportisku un ētisku uzvedību laukumā un ārpus tā.

Spēlētājām nav atļauts kliegt, runāt necenzētiem vārdiem, traucēt citu spēlētāju spēli, uzvesties nesportiski un ģērbties golfa spēles ētikai neatbilstoši.

LRTM tūres spēlētājas izrāda cieņu pret visām tūres dalībniecēm.

Neievērojot spēles ētiku spēlētāja uz laiku var tikt diskvalificēta no dalības tūrē.

Tūres kopvērtējums
Tūres kopvērtējumā tiek skaitīti katras spēlētājas desmit rezultatīvāko spēļu punkti (saskaņā ar zemāk pievienoto tabulu).


​Lielais Fināls

Tūres LIELĀ FINĀLA (LF) izspēles vieta, datums un laiks tiek noteikts ne vēlāk kā līdz attiecīgās sezonas sākumam. Tūres LF var piedalīties tikai spēlētājas, kas piedalījušās ne mazāk kā 10 tūres posmos attiecīgajā sezonā. Tūres LF spēlētājas cīnās par punktiem, lai kļūtu par attiecīgās sezonas LRTM Tūres Čempioni. 
Uzsākot LF katra spēlētāja startē ar rezultātu, kas atkarīgs no ieņemtās vietas tūres kopvērtējumā, saskaņā ar zemāk pievienoto tabulu.

Attiecīgi par LRTM Tūres čempioni kļūst spēlētāja, kurai pēc LF turnīra abām dienām ir labākais rezultāts.

Gadījumā, ja 2 (vai vairāk) spēlētājām ir vienāds rezultāts, uzvarētājs tiek izšķirts pārspēlē uz 13.bedrīdes Ozo Golf Club vai uz 9. bedrītes Jūrmala Golf Club & Hotel, to izspēlējot bez HCP.


Dalības maksa LF ir 30.00 EUR par abām dienām kopā, kas pilnībā tiek novirzīti LF labāko apbalvošanai pēc tāda paša principa kā regulārajos LRTM posmos.

LF kediji nav atļauti.

LF dienā pēc turnīra paredzēta sezonas tūres apbalvošana un kopā būšana.

LRTM komanda klubu kausā

LRTM piedalās Ozo klubu kausā ar vienu komandu, kas sastāv no 6 spēlētājām.

Komanda tiek veidota pēc spēlētāju atrašanās Order of Merit (OM) sarakstā uz attiecīgā gada 15.jūliju. Ja kāda no top 6 OM spēlētājām nevar vai nevēlas piedalīties LRTM komandā, vieta tiek dota nākamajai reitingā.

LRTM sedz dalības maksu turnīrā LRTM komandas sastāvam.

LRTM komanda LRTM un RTM Battle izspēlē

LRTM komanda sastāv no 8 spēlētājām.

Komandas kapteine ir Lielā Fināla čempiona titula ieguvēja.

Vēl komandā spēlē nākamās 5 LF rezultatīvākās spēlētājas, plus viena kapteines izvēlēta spēlētāja (Captain’s pick) un viena komandas dalībnieku izvēlēta spēlētāja (team pick).

Ja kāda no LF komandas spēlētājām, kas  kvalificējusies Battle izspēlei nevar vai nevēlas piedalīties, vieta tiek dota nākamajai.

LRTM Elite Trophy
Starpsezonā 6 tūres spēlētājas iegūst tiesības spēlēt īpašā Elites Trophy (ET) turnīrā, kurš tiek aizvadīts ārpus Latvijas robežām. Šīm spēlētājām tiek segtas lidojuma izmaksas. Tiesības spēlēt ET iegūst:
– 2 labākās spēlētājas pēc Lielā Fināla ((LF)vai vairāk, ja kāda pozīcija dublējas));
– 3 labākās spēlētāji pēc sezonas kopvērtējuma (Order of Merit – tātad pirms LF);

– 1 spēlētāja kurai ir lielākais HCP kritums sezonas laikā (starpība starp HCP pirmajā spēlētajā LRTM posmā (ne vairāk par 36.0) un pēdējā spēlētajā LRTM posmā sezonā).

Papildus iespēju spēlēt Elite Trophy iegūst Vinitto Match Play uzvarētāja.

* ET var kvalificēties tikai tās spēlētājas kuras piedalās LF (izņemot Match Play un ar lielāko hcp kritumu).

** ET balvu nav iespējams saņemt naudā vai citā formātā vai laikā, kā to paredz un organizē Tūres Valde.

*** Ja spēlētāja, kura ir saņēmusi ET ceļazīmi nevar vai nevēlas piedalīties braucienā, piedalīties tiek aicinātā nākamā no attiecīgā sarksta – ja spēlētāja ir saņēmusi balvu par lielāko HCP kritumu un netiek, tad tiek aicinātā spēlētāja ar otro lielāko HCP kritumu; ja netiek Match Play uzvarētāja, tiek aicināta 2.vietas ieguvēja.


Noteikumi var tikt papildināti un mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, tos nopublicējot oficiālajā tūres mājas lapā.
 

Back to top button