Nolikums

RTM tūre tiek spēlēta saskaņā ar R&A noteikumiem.

RACE TO MILGRAVIS (RTM) ir golfa svētki. Tā ir augstākā līmeņa golfa tūre, kas apvieno labākos golfa spēlētājus Mīlgrāvī un tālu aiz tā robežām, un kuras mērķis ir veicināt golfa meistarības izaugsmi spēlētāju vidū un dot ieguldījumu golfa attīstībai rajonā un valstī.  RTM tūres posmi visi bez izņēmuma ir aizraujoši gan spēlētājiem, gan skatītājiem, savu kulmināciju sasniedzot sezonas beigās – LIELAJĀ FINĀLĀ. RTM ar savu inovatīvo pieeju turnīru organizācijai, dinamiku un spēlētāju sastāvu uzstāda jaunus standartus visas Latvijas un Austrumeiropas golfā. Mīlgrāvis ir pieturvieta sportistiem ar augstām sportiskajām ambīcijām un mērķiem, tāpēc simboliski tieši Mīlgrāvja tramvaja pietura izvēlēta arī par tūres zīmola sastāvdaļu.

Kā kļūt par RTM dalībnieku?
Par tūres dalībnieku var kļūt jebkurš golfa spēlētājs, kuram ir Latvijā izdota HCP karte ar aktīvu HCP (izņemot ārvalstu viesspēlētājus ar īpašu tūres orgkomitejas uzaicinājumu), kurš sasniedzis pilnu 21 gadu vecumu un samaksājis par tūres gada licenci – 40 EUR. Spēlētājam ļauts pirmo reizi piedalīties RTM posmā nemaksājot gada licenci. Tāpat nemaksājot gada licenci ļauts piedalīties līdz 3 izbraukuma turnīros.
Tūrē var piedalīties ar HCP, kas nav augstāks par 14 (spēlētājs ar augstāku HCP tūrē var piedalīties, taču startē ar HCP 14).

Tūres posmi (turnīri) un to norise

:: Pieteikšanās un izloze
Turnīra posmiem, kas tiek aizvadīti Ozo Golf Club, spēlētājiem jāpiesakās sistēmā Golfbox ne vēlāk kā līdz iepriekšējās dienas plkst.18:00. Plkst.18:30 pirms attiecīgā posma tiek veikta izloze, kas nosaka spēlētāju flaitus un starta laikus, kurus attiecīgi iespējams apskatīt sistēmā Golfbox. Spēlētājiem nav tiesību patvaļīgi mainīt savas starta vietas. Spēlētājs, kas attiecīgajā flaitā ielozēts pirmais, atbildīgs par sava flaita rezultātu ievadi online sistēmā GameBook. Pēc noklusējuma ieejas parametri, ja tie nav mainīti ir: Lietotājvārds = LVXXYYY, kur XX ir kluba īpašais numurs, bet YYY spēlētāja licences numurs, parole: dzimšanas datums, piem. 220372. Ja spēlētājs nezina savus pieslēgšanās datus, tos var jautāt arī savā klubā.

Spēlētājam ir iespēja pieteikties arī pēc pieteikšanās termiņa beigām, par to rakstot WhatsApp ziņu sacensību komisāram (Ainārs Počs) un, ja attiecīgajā turnīrā ir kāds nepilns flaits (3 cilvēki flaitā), spēlētājam tiek dota iespēja spēlēt, samaktājot par servisa maksu 10 EUR. Šāda pieteikšanās nevar notikt vēlāk kā 2 stundas līdz turnīra sākumam. 

Ja spēlētājs, kurš pieteicies attiecīgajam posmam, neierodas uz savu startu un par to nebrīdina pārējos spēlētājus ar WhatsApp starpniecību Milgravis WhatsApp grupā, lai turpinātu piedalīties tūrē, tam jāsamaksā 10 EUR soda nauda.

Jebkura tūres posma ikvienam dalībniekam ir iespēja pieteikties spēlēt ar kādu kopā, par to uzrakstot pieteikšanās komentāra laukā un par to samaksājot 5 EUR par katru spēlētāju. Piemēram, ja spēlētājs Jānis vēlas pieteikties spēlēt  kopā ar spēlētāju Pēteri, Jānis šos abus spēlētājus piesaka Aināram un pirms turnīra, samaksājot dalības maksu par attiecīgo posmu, samaksā arī 5 EUR par katru no diviem spēlētājiem. Tādā pat veidā vairāki spēlētāji pēc vēlēšanās var spēlēt vienā flaitā. Par šo priekšrocību samaksātā nauda tiek novirzīta LIELAJAM FINĀLAM.

PIEZĪME: Gadījumā, ja attiecīgajā posmā kāda no ekstra opcijām nav vairs pieejama, turnīra sekretariātam ir tiesības spēlētājiem atteikt, atgriežot iemaksāto papildus samaksu un ielozējot spēlētājus normālā kārtībā.

Ja turnīra posms tiek aizvadīts ārzemēs, attiecīgajam posmam jāpiesakās ne vēlāk kā turnīra norises dienā līdz plkst.18:00 nedēļu iepriekš. Tātad, ja ārzemju posms paredzēts sestdienā, 29.jūlijā, tad uz to jāpiesakās ne vēlāk kā līdz sestdienas, 22.jūlija plkst.18:00.

Katra sezona Latvijā sākas ar ČEMPIONU TURNĪRU, kurā dalība dota vienīgi iepriekšējās sezonas čempioniem – spēlētājiem, kas uzvarējuši kaut vienā RTM posmā.

:: Turnīru norise
Turnīri notiek Ozo Golf Club* un tiek izsludināti iepriekš, ne vēlāk kā nedēļu iepriekš oficiālajā tūres vēstnesī www.racetomilgravis.com, vai arī nosūtot personīgu ielūgumu ne mazāk kā 20 tūres spēlētājiem. Tūres posms tiek uzskatīts par notikušu, ja tajā piedalījušies ne mazāk kā 8 spēlētāji.
Turnīra formāts vienmēr ir Stroke Neto, piemērojot Slope*, spēlējot saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem, laukuma vietējiem noteikumiem un tūres noteikumiem. Izņēmums ir Varavīksnes posmi, kas tiek spēlēti no visiem tee uz maiņām, vai posmi, kas tiek spēlēti no tuvākiem tee nekā dzeltenajiem – tādos turnīros Slope netiek piemērots.
Dalībai turnīrā spēlētājam nepieciešams derīgs HCP un aktīva HCP karte.
Turnīra rezultāti tiek skaitīti RTM kopvērtējumā, kas dod tiesības piedalīties LIELAJĀ FINĀLĀ (lasīt zemāk „Tūres kopvērtējums”; „LIELAIS FINĀLS”)
Pēc spēles spēlētāji ir atbildīgi par pareizi aizpildītas rezultātu kartiņas nodošanu. Ja rezultāta kartiņa nav nodota, spēlētājs saņem diskvalifikāciju.
Katram spēlētājam uzsākot spēli ir jāpārliecinās, ka GameBook aplikācijā viņa uzrādītais HCP ir pareizs. Spēlētājam pēc 2.bedrītes ievades vairs nav tiesību GameBook sistēmā mainīt savu HCP. Par šī noteikuma pārkāpumu spēlētājs saņem sodu. Ja spēlētājam ievadītas vismaz divas bedrītes un spēlētāja HCP ir nepareizs, tad:
a) ja spēlētāja HCP ir mazāks nekā viņa patiesais, viņš turpina spēli ar šo HCP un sodu nesaņem. 
b) ja spēlētāja HCP ir lielāks nekā viņa patiesais, beidzot spēli spēlētājam rezultāts tiek pārrēķināts pēc viņa reālā HCP un rezutātam tiek pieskaitīti 2 soda punkti.

:: LIELĀS ĶIVERES
Sezonas laikā reizi mēnesī  tiek aizvadīts nozīmīgs posms no baltajiem tee ar nozīmīgāku saņemto punktu daudzumu sezonas ieskaitē – LIELĀ ĶIVERE. Sezona noslēdzas ar divu dienu turnīru – LIELO FINĀLU, kuru spēlētājs uzsāk ar zināmu rezultātu, atkarībā no sezonas kopvērtējumā ieņemtās vietas (detaļas zemāk sadaļā – LIELAIS FINĀLS). 

:: Dalības maksa un balvu fonds
Dalības maksa katrā parastā turnīrā, kas tiek novirzīta attiecīgā turnīra balvu fondam, ir 30 EUR.
Dalības maksa LIELĀS ĶIVERES turnīrā ir 50 EUR.
Prize Money iekļūst 25% no visiem turnīra dalībniekiem, ņemot iegūtā skaitļa veselo daļu, bet ne mazāk kā 3 dalībnieki. Piemēram, ja ir 23 dalībnieki, tad 23 * 25% = 5,75. Tas nozīmē, ka Prize Money iekļūst 5 dalībnieki.
Dalībnieki, kas iekļuvuši Prize Money, bet ir ārpus labāko trijnieka, saņem atpakaļ savu balvu fondā iemaksāto naudu, tātad par šādu summu samazinās Balvu Fonds.
   10% – Tūres Lielā Fināla balvu fondā.
   30 EUR (50 EUR LIELĀS ĶIVERES turnīrā) – katrai pozīcijai, kas iekļuvusi Prize Money, bet ir ārpus labāko trijnieka.
   30 EUR par ‘closest to the pin’ (Ozo golfa laukumā 13.bedrītē), ar nosacījumu, ka bumbiņa ir karodziņa radiusā. Ja neviens nav izpildījis šo kritēriju, attiecīgā summa tiek novirzīta Lielajam Finālam.

PĀRĒJAIS: 
   1.vieta – 50% no Balvu Fonda
   2.vieta – 30% no Balvu Fonda (noapaļots līdz skaitlim, kas dalās ar 5)
   3.vieta – 20% no Balvu Fonda (noapaļots līdz skaitlim, kas dalās ar 5)

Ja 1.vietu ar vienādu rezultātu dala divi vai vairāk spēlētāji, uzreiz pēc posma finiša tiek nozīmēta Sudden Death pārspēle uz 13.bedrītes nepiemērojot HCP. Tā tiek atkārtota tik ilgi, līdz noskaidrots posma uzvarētājs. Gadījumā, ja turnīrs tiek aizvadīts citā laukumā, pārspēle tiek aizvadīta uz 18.bedrītes (izņemot, ja tūres orgkomiteja nosaka citādi).

Ja tiek dalītas tālākas vietas, attiecīgais Prize Money starp dalībniekiem tiek sadalīts vienādās daļās.

:: RTM ELITE TROPHY

Starpsezonā 8 tūres spēlētāji iegūst tiesības spēlēt īpašā Elites turnīrā, kurš tiek aizvadīts ārpus Latvijas robežām. Šiem spēlētājiem tiek segtas lidojuma izmaksas uz šo turnīru. Tiesības spēlēt ELITE TROPHY iegūst:
– 2 aktīvākie spēlētāji sezonas ieskaitē (visvairāk nospēlēto turnīru).
– 2 labākie spēlētāji pēc LIELĀ FINĀLA
– 4 labākie (vai vairāk, ja kāda pozīcija dublējas) spēlētāji pēc SEZONAS KOPVĒRTĒJUMA (tātad pirms Lielā Fināla).

:: MATCH-PLAY BLITZ

Viens no RTM tūres posmiesm “RTM Match-Play Blitz” tiek aizvadīts pēc match-play principiem. Turnīrs tiks izspēlēts ar HCP, bet spēlētājs izmanto vien 75% no sava HCP. Turnīrs tiks izspēlēts vienas dienas laikā, nospēlējot 27 bedrītes. Vispirms spēlētāji tiks sadalīti grupās pa 4. Maksimālais grupu skaits – 8. Maksimālais turnīra dalībnieku skaits ir 32. Katrā grupā spēlētāji spēlē katrs pret katru un pēc 9 bedrītēm no katras grupas uzvarētājiem izveidojas divi četrinieki, kurā atkal spēlētāji 9 bedres spēlēs katrs ar katru. Visbeidzot FRONT 9 tiek spēlēts atkārtoti, kurā abu četrinieku uzvarētāji izspēlē 1.-2.vietu, otro vietu ieguvēji 4.-5. vietu u.t.t. noskaidrojot vietas no 1. – 8. Savukārt tie, kas savā grupā neuzvarēja, tālāk spēlē atsevišķu turnīru, kurā cīnās par īpašiem bonusa punktiem, kas ir ļoti noderīgi sezonas ieskaitē.

:: TURNĪRA SPONSORS
Jebkurš var kļūt par RTM tūres posma sponsoru, par to samaksājot 50 EUR naudā vai norēķinoties ar produktu, kura vērtība ir ne mazāka par 50 EUR. Tūres sponsoram ir tiesības posmu nosaukt pēc savas vēlēšanās, taču tas nedrīkst būt nekas aizskarošs vai neētisks. Tūres administrācija patur tiesības atteikt sponsoram. Tāpat tūres sponsors savā īpašumā iegūst vienu (jebkuru pēc vēlēšanās) flaitu un patur tiesības to pilnībā nokomplektēt, arī gadījumā, ja pats tajā nespēlē. Lai kļūtu par LIELĀS ĶIVERES turnīra sponsoru, jāšķiras no divreiz lielākas summas – 100 EUR. Sponsoru samaksa tiek novirzīta LIELĀ FINĀLA balvu fondam, izņemot, ja sponsors norēķinās ar produktu – tas nonāk attiecīgā posma uzvarētājam (izņemot, ja tūres orgkomiteja, vienojoties ar sponsoru, nosaka citādi)

*** Tūres noteikumi

:: Ozo Golf Club laukumā
Out of bounds : Sēta apkārt laukumam, baltie mieti starp 8. un 12. bedrīti, spēlējot 8. bedrīti; baltie mieti starp 14. un 16. bedrīti, spēlējot 14. bedrīti; stabi un tīkli atdalošie driving range; metāla stabiņi zaļi ar baltu svītru atdalošie driving range. Visas treniņu zonas un kluba māja aiz kartu celiņiem. Autostāvieta. Apkopes mājas teritorija aiz kartu celiņiem.
Nekustināmie škēršļi : Kartu celiņi, pumpju māja pie 6.grīna, auta mietiņi starp 12. un 8. bedrīti, spēlējot 12. bedrīti, auta mietiņi starp 16. un 14. bedrīti, spēlējot 16. bedrīti, zilie mietiņi apzīmējošie remontzonas, sprinkleri un drenāžas sistēmas, distances akmeņi.
Kustināmie šķēršļi : akmeņi bunkuros, mietiņi apzīmējošie visus ūdensšķēršļus, distanču mieti.
Remontzonas: apzīmētas ar ziliem vai zilibaltiem mietiņiem, ar baltu krāsu apvilktas zonas.
Jaunie kociņi : apzīmēti tikai ar ziliem vai zilibaltiem mietiņiem
Laukuma sastāvdaļas : dēļi un pāļi ap ūdensškēršļiem, dēļi ap bunkuru malām, bunkura koka siena pie 11. grīna, akmens krāvums 11. grīna bunkurā, baļķis starp 12. un 8. bedrīti, stieples ap kociņiem.
Auta alternatīvais sods netiek piemērots: RTM tūres mačos netiek piemērots laukuma lokālais noteikums E-5 ar iespēju ņemt alternatīvo sodu no sitiena autā. Jāvadās pēc Gofa Noteikumnu 18.1. punkta un bumbiņa jāsit no iepriekšējās sitiena izdarīšanas vietas, piemērojot vienu sodu.
Bumbas identificēšana : Spēlējot RTM spēlētājam obligāti jāmarķē sava bumbiņa, lai būtu iespējams to identificēt. Ja nav skaidri redzama bumbas trajektorija un to nākas meklēt (rafā, mežā v.tml.), bumbiņa nevar tikt uzskatīta par tā spēlētāja bumbiņu, kas to pazaudējis, ja uz bumbiņas nav marķējuma – vairāk kā tikai bumbiņas ražotājs, modelis un rūpnieciski uzdrukātais numurs.
:: Lēna spēle
Spēlētājam sitiena izdarīšanai, ja laukums sitiena attālumā priekšā ir brīvs, no nūjas izvēles brīža (pat, ja vēlāk tā mainīta), tiek dotas 40 sekundes sitiena izdarīšanai, izņemot sekojošus gadījumus, kad sitienam tiek atvēlētas 60 sekundes:
– pirmais spēlētājs, kas izdara sitienu no tee;
– pirmais spēlētājs, kas izdara 2 sitienu uz PAR4 vai PAR5 bedrītes;
– pirmais spēlētājs, kas izdara sitienu (putu) uz grīna.
Sods par šī noteikuma neievērošanu:
– pirmais pārkāpums – brīdinājums (attiecīga atzīme score card)
– otrais pārkāpums – 1 stroke
– trešais pārkāpums – 2 stroke
– ceturtais pārkāpums – diskvalifikācija no attiecīgā turnīra 
Ja no brīža, kad iepriekšējais flaits pabeidzis 18.bedrītes izspēli un ievietojis tajā karodziņu tiek uzņemts laiks un līdz brīdim, kad nākamais flaits pabeidzis 18.bedrītes izspēli un ievietojis bedrītē karodziņu pagājušas vairāk nekā 25 minūtes (attālināti var tikt konstatēts pēc rezultātu ievades laika GameBook sistēmā), pie kam no “atpalikušā” flaita starta laika līdz 18.bedrītes karodziņa ievietošanai (rezultātu ievades GameBook sistēmā) pagājušas vairāk nekā 4 stundas un 30 minūtes, katrs šī flaita spēlētājs iemaksā samaksā soda naudu 10 EUR apmērā, kas tiek novirzīta LIELAJAM FINĀLAM.

:: Rezultātu uzskaite
Turnīra laikā spēles rezultāts tiek uzskaitīts GameBook aplikācijā un spēlētāji reālajā laikā redz turnīra situāciju. 
Tajā pat laikā ne mazāk kā viens no spēlētājiem aizpilda arī reālu spēles rezultātu kartiņu un pēc katras bedres ar katru no spēlētājiem un GameBook rezultātu ievadītāju pārliecinās par iepriekšējās bedrītes katra spēlētāja rezultātu.
Pēc spēles spēlētāji ir atbildīgi par pareizi aizpildītas rezultātu kartiņas nodošanu. Ja rezultāta kartiņa nav nodota, spēlētājs saņem diskvalifikāciju.
Katram spēlētājam uzsākot spēli ir jāpārliecinās, ka GameBook aplikācijā viņa uzrādītais HCP ir pareizs. Spēlētājam pēc 2.bedrītes ievades vairs nav tiesību GameBook sistēmā mainīt savu HCP. Par šī noteikuma pārkāpumu spēlētājs saņem diskvalifikāciju no attiecīgā turnīra. Ja spēlētājam ievadītas vismaz divas bedrītes un spēlētāja HCP ir nepareizs, tad:
a) ja spēlētāja HCP ir mazāks nekā viņa patiesais, viņš turpina spēli ar šo HCP un sodu nesaņem. 
b) ja spēlētāja HCP ir lielāks nekā viņa patiesais, beidzot spēli spēlētājam rezultāts tiek pārrēķināts pēc viņa reālā HCP un rezutātam tiek pieskaitīti 2 soda punkti.

:: Spēles ētika
RTM tūre iestājas par sportisku un ētisku uzvedību uz laukuma un ārpus tā. Spēlētājiem nav atļauts kliegt, runāt necenzētiem vārdiem un uzvesties nesportiski. Ja spēlētājs uz laukuma kliegs vai runās necenzētiem vārdiem, viņš uz laiku var tikt diskvalificēts no dalības tūrē.

Ja spēlētāja bumbiņa pēc sitiena šķērso iedomātu perpendikulāru līniju, kas vilkta no priekšā spēlējoša spēlētāja, spēlētājam, kas izdarījis šo sitienu pienākas sods 50 EUR apmērā. Ja tas RTM tūres ietvaros noticis atkārtoti, spēlētājam tiek piemērots 100 EUR sods un viņš tiek diskvalificēts no nākamajiem 3 RTM posmiem.

​:: Tūres kopvērtējums
Tūres kopvērtējumā tiek skaitīti punkti par katrā posmā izcīnīto vietu (saskaņā ar zemāk pievienoto tabulu). Punktu daudzums atkarīgs no spēlētāju daudzuma attiecīgajā turnīrā. Izņēmums ir LIELĀ ĶIVERE, kurā attiecīgie punkti tiek saņemti neatkarīgi no spēlētāju skaita, kā arī komandu turnīri, kuros izcīnītie punkti tiek vienādi sadalīti starp spēlētājiem komandā. Ieskaitē iet ne vairāk kā noteikts skaits labāko turnīru. Sezonai sākoties tie ir 3.tunrīri, bet sākot no 1.maija, katra mēneša 1-jā, 10-jā un 20-jā datumā viens ieskaites turnīrs nāk klāt. Tātad, piemēram, 21.maijā pavisam kopvērtējumā tiek ieskaitīti attiecīgā spēlētāja 6 labākie turnīri (ja viņš ir aizvadījis vairāk nekā 6 turnīrus).

Picture

LIELAIS FINĀLS
Tūres LIELAIS FINĀLS tiek aizvadīts Mīlgrāvī, Ozo Golf Club un tā datums tiek noteikts ne vēlāk kā līdz attiecīgās sezonas 01.septembrim. Tūres LIELAJĀ FINĀLĀ var piedalīties tikai spēlētāji, kas piedalījušies ne mazāk kā 10 tūres posmos (izņemot saīsināto 2020.gada sezonu, kad pietiek ar 8 posmiem). Tūres LIELAIS FINĀLS tiek aizvadīts 2 dienās un spēlētāji cīnās par punktiem, lai kļūtu par attiecīgās sezonas RTM Tūres Čempionu. Spēlētāju HCP tiek fiksēts iesākoties Lielā Fināla nedēļai – pirmdienā un izmaiņas, kas notikušas nedēļas laikā līdz Lielajam Finālam vērā netiek ņemtas – ne uzlabojums, ne arī pasliktinājums.

Uzsākot LIELAJO FINĀLU katrs spēlētājs startē ar rezultātu, kas atkarīgs no ieņemtās vietas tūres kopvērtējumā – saskaņā ar zemāk pievienoto tabulu. Attiecīgi par RTM Tūres čempionu kļūst spēlētājs, kuram pēc 2 dienu turnīra ir labākais rezultāts. Gadījumā, ja 2 (vai vairāk) spēlētājiem ir vienāds rezultāts, uzvarētājs tiek izšķirts pārspēlē uz 13.bedrīdes, to izspēlējot bez HCP.

Dalības maksa LIELAJĀ FINĀLĀ ir 50 EUR, kas pilnībā tiek novirzīti LIELĀ FINĀLA 2.dienas labāko apbalvošanai pēc tāda paša principa kā parastos RTM posmos.

Picture

POWER RANKING jeb MVP Race
POWER RANKING ir spēlētāju potenciālā spēka rangs, kas tiek noteikts līdzīgi kā tūres reitings, bet rēķinot pēc Sbft punktiem attiecīgajā posmā, neņemot vērā spēlētāja HCP (ar HCP 0). Noslēdzoties LIELAJAM FINĀLAM, kopvērtājuma ieskaitē tiek pieskaitīts vēl viens turnīrs, līdz ar ko līdz pat pēdējam brīdim POWER RANKING līderis var palikt nezināms. Ja rezultāts ir vienāds, tad izšķirošais ir augstvērtīgākais rezultāts, kas abiem vai vairākiem spēlētājiem nav vienārs. Piemēram, abiem labākais rezultāts ir 37 punkti. Otrs labākais vienam ir 36, otram 35 punkti. Tad MVP ir spēlētājs ar 36 punktiem.

Sezonai noslēdzoties un ieskaitot arī LIELĀ FINĀLA rezultātus, spēlētājs, kas atrodas POWER RANKING vadībā tiek kronēts par sezonas vērtīgāko spēlētāju jeb MVP.
POWER RANKING vienlaicīgi nozīmē spēlētāja spēku un izturību, kā arī meistarību, jo augstu rezultātu nav iespējams panākt vienīgi ar lielu spēļu skaitu, vai atsevišķām lieliskām spēlēm – jābūt abu šo faktoru kopumam, kas arī ir RACE TO MILGRAVIS būtība.
*  Izņemot gadījumus, kad turnīra organizatori nosaka citādi

Noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, tos nopublicējot oficiālajā tūres mājas lapā.

Back to top button